Laboratorija za digitalnu sociometriju

Laboratorija za digitalnu sociometriju organizovano i sistematično istražuje uticaj informacionih tehnologija na kolektivno ponašanje i koristi digitalne alate za proučavanje društva. DigiLab okuplja istraživačice i istraživače iz oblasti sociologije, filozofije, političkh i tehničkih nauka sa institucija u zemlji i inostranstvu.

Teme kojima se laboratorija bavi su analiza i poređenje psihomerijskih karakteristika grupa na digitalnim platformama kao i njihove interakcije, analiza sentimenta grupa prema nekom pojmu, osobi i događaju, značaj influensera u digitalnoj ekonomiji, građansko novinarstvo i cenzura, “blogosfera” u izbornom procesu, međusobni uticaj onlajn medija i njihovih korisnika, etičnost kriptovaluta i uslovi potrebni da bi se pospešilo digitalno preduzetništvo. Metodološki okvir rada zasniva se na automatizovanoj analizi javnih profila na društvenim medijima (psihometrijska i analiza sentimenta) i primeni veštačke inteligencije na podatke sa društvenih medija.

Laboratorija se vodi principom otvorene nauke, što znači da su baze podataka koje koristimo za pisanje naučnih publikacija dostupne istraživačima iz celog sveta. Sva istraživanja sprovodimo u skladu sa visokim standardima etičkog ponašanja, što znači usaglašenost sa evropskim standardima zaštite podataka i etičkim kodeksom Univerziteta.

Aktuelni projekti:

  • Indeks medijske distorzije (MIDI): poređenje sentimenta i ostalih psihometrijskih parametara koji izražavaju velike medijske kuće sa profilima građana na Tviteru, čime se istražuje međusobni uticaj. Izrada metodologije za merenje MIDI Indeksa u više zemalja sveta kao i veb aplikacije koja kontinuirano vrši proračune i svakodnevno objavljuje ove vrednosti;
  • Uticaj vremenskih prilika na raspoloženje: psihometrijske odlike korisnika Tvitera i meteorološke promene;
  • Tehnologije budućnosti i njihove društveno-političke implikacije.

 

ČlanoviLjubiša Bojić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Vladimir Cvetković, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Igor Cvejić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Srđan Prodanović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Željko Radinković, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Simona Žikić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Olga Nikolić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Milan Urošević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Balša Delibašić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Dalibor Petrović, Saobraćajni Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Jelisaveta Petrović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu i Mirko Savić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 

Websitehttps://digilab.instifdt.bg.ac.rs/