Laboratorija za aktivno građanstvo

Laboratorija za istraživanje i promovisanje aktivnog građanstva Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu kroz interdisciplinarni način pristupa proučavanju participacije građanstva u javnom životu političkih zajednica, ali i isticanju njenog značaja za ostvarenje demokratije.

Delovanje Laboratorije za aktivno građanstvo pri Institutu ima za cilj:

  • Uspostavljanje i formalno prepoznatljivog centra u okviru Instituta koji bi sprovodio empirijska i teorijska multidisciplinarna istraživanja koji bi omogućili formiranje bogate baze podataka;
  • Unapređivanje i širenje znanja i razvijanje međunarodne saradnje u oblasti participativnih modela demokratije i građanskog političkog angažovanja;
  • Pružanje podrške procesima kreiranja javnih politika zagovaranjem značaja participativnih modela demokratije i građanskog političkog angažovanja za demokratizaciju društva i pri implementaciji participativnih institucija;
  • Poboljšanje razmene i saradnje između akademske zajednice, civilnog društva i donosilaca odluka;

Laboratorija za aktivno građanstvo proizilazi iz višegodišnjeg kontinuiranog naučno istraživačkog rada na empirijskim istraživanjima i teorijskim analizama, ali i iz primene istraživačkih rezultata u polju praktičnih politika, i međunarodne saradnje sa različitim stručnim mrežama iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. Najznačajniji projekti koje saradnici laboratorije sprovode ili su već sproveli su:

EnTrust – Promišljeno poverenje: Istraživanje poverenja i nepoverenja građantva u institucije- uslovi, efekti i rešenja

Aktivno građanstvo: promocija i unapređenje inovativnih demokratskih praksi na Zapadnom Balkanu (2018-2021)

Neposlušna demokratija: komparativna analiza spornih politika na evropskoj poluperiferiji (2016-2021).

Aktivno za društvenu promenu (2019-2020).

Evropsko društveno istraživanje (2017- )

Uzmi grad u svoje ruke: osnovi građanske participacije (2018-2019)

Mapiranje političkog pejzaža u Srbiji (2017)

 

Članovi i članice laboratorije za aktivno građanstvo su: Irena Fiket (koordinatorka) (IFDT), Jelena Ćeriman (IFDT), Jelena Vasiljević (IFDT), Gazela Pudar Draško (IFDT), Sara Nikolić (IFDT), Marjan Ivković (IFDT), Biljana Đorđević (FPN) i Zoran Pavlović (Filozofski fakultet).