Direktor

Gazela Pudar Draško (1982) je naučna saradnica i direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Aktivna je u oblasti istraživanja praktičnih politika i aktivnostima civilnog sektora u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Trenutno je angažovana kao istraživačica na projektu „Kulture odbacivanja u Evropi“ finansiranom od Folksvagen fondacije i Horizonti 2020 projektu „Prosvećeno poverenje: ispitivanje poverenja i nepoverenja u upravljanje društvom – uslovi, efekti i poboljšanja.

Članica je Izvršnog odbora Instituta za demokratski angažman jugoistočne Evrope i Koordinacionog odbora Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti.

Primarno polje interesovanja joj je politička sociologija, posebno istraživanje društvene angažovanosti. Piše o intelektualnom angažmanu, društvenim pokretima i rodu.

gazela.pudar@instifdt.bg.ac.rs